Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı “Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu” kapsamında kurulmuştur

MYK belgesi nedir nasıl alınır?

 • Mesleki Yeterlilik Belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından oluşturulan ulusal yeterliliklerde belirtilen koşulları sağlaması durumunda herhangi bir meslekten bireyin sahip olabileceği bir belgedir.

  Bunun istisnaları tıp, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mimarlık ( Avrupa Birliği´nin otomatik olarak tanınması çerçevesindeki meslek sahipleri ), mühendislik meslekleri ve en azından temel eğitimdir ve bunların giriş şartları kanunla düzenlenen bir meslektir. Mesleki yeterlilik belgesi diğer tüm meslekler için geçerlidir.

  Mesleki yeterlilik sertifikaları, insanlara kendi uzmanlık alanlarında yeterli bilgi ve becerileri gösterme fırsatı verir. Bunun için MYK tarafından akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu görevlendirilmiştir. Bir meslek için mesleki yeterlilik belgesi almak isteyen kişiler, o meslek için akredite olan akreditasyon kuruluşu ile iletişime geçmelidir. Akredite bir belgelendirme kuruluşu kişinin başvurusunun uygun olduğunu tespit ederse kişi değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirme, çeşitli sınav türlerini içerebilir. Değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylara mesleki yeterlilik belgesi verilecektir.

MYK belgesinin süresi nedir?

 • Yeniden Belgelendirme için adayın süresinin tamamlanmasına en geç üç ay kala TÜRKİYE MYM ye başvuruda bulunması gerekir. Yeniden belgelendirme için başvuru formu dolduran adayların başvuruları MYK portal da Belge Yenileme Ön Kayıt bölümüne yüklenir. Belgelerin geçerlilik süresi 5 yıldır.

MYK Belgesi ne işe yarar?

 • Kuaförler ve güzellik uzmanları için kurumumuz yetkili sınav merkezidir, MYK belgesine sahip kişiler 5 yıl süreyle iş yeri açabilir ve nü sure içerisinde Ustalık sınavına başvurabilirler.

  Kuruluş ile Merkez İşbirliği ile Yürütülecek Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Hizmetlerine Ait Sözleşme Kapsamında Yer Alan Ulusal Yeterlilikler şöyledir;

  • Ağdacı                          Seviye – 2
  • Dövme Uygulayıcısı   Seviye – 3
  • Epilasyon Uzmanı      Seviye – 4
  • Güzellik Uzmanı         Seviye – 4
  • Kuaför                         Seviye – 4
  • Makyaj Uygulayıcısı   Seviye – 3
  • Masaj Uygulayıcısı     Seviye – 3
  • Manikürist                  Seviye – 3