KATILIM ŞARTLARI

1. Yarışma teması “Korona Günlükleri” dir.

Sanatçıların gelecek nesiller adına sosyo-ekonomik iklim değişikliğinden dolayı bu tema üzerinde bir “İZ” yakalamada mükemmelliği ve özgünlüğü yansıtan sanat eserleri sunmaları beklenmektedir.

2. Yarışma yerli yabancı her sanatçıya açıktır. Ön başvuru ile değerlendirilen davet edilecek sanatçılar sadece yarışmaya eser gönderebilir.

3. Yarışma, Resim, Heykel, Dijital Sanat, Fotoğraf olarak dört temel kategoride yapılanmıştır.

Resim eserlerinin kısa kenar ölçüsü 100 cm’den kısa ve uzun kenar ölçüsü 200 cm’den büyük olmamalıdır. Heykel eserlerin boyu 200 cm’den büyük olmamalıdır.

4. Sanatçılar, yarışmaya bireysel olarak katılabileceklerdir.

5. Sanatçılar, yarışmaya daha önce sergilenmemiş 1 (bir) eserle katılabilirler.

6. Başvuru yapılması ile; Sanatçılar eserlerinin özgün ve kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm maddi ve manevi sorumluluk başvuran sanatçıya aittir. Eserlerin özgün olup olmamalarına ilişkin itirazlar bakımından sorumluluk başvuru yapan sanatçıya ait olup, başvuru sahibi sanatçı bu sebeple McArt.ist’in uğrayacağı her türlü zararı karşılamakla yükümlüdür. Bu kapsamda eserler için düzenlenecek eser sertifikaların imzalar. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun da düzenlenen işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü , sosyal medya kanalları üzerinden kamuya açık iletişim ve kullanma haklarına sahip olduğunu, ayrıca McArt.ist Sanat Kuluçka Merkezinin eserleri bu şartnamede sayılan şekillerde kullanmasının yine aynı kanun ile düzenlenen Manevi Haklar kapsamında herhangi bir hakkı ihlal etmediğini bu kapsamda McArt.ist’e karşı herhangi bir talepte bulunulmayacağını, başvuruya konu eserler üzerinde üçüncü parti özel/tüzel kişilerin herhangi bir hakkı bulunmadığın ve ihlal etmediklerini, üçüncü parti özel/tüzel kişilerin McArt.ist’e karşı herhangi bir hak ve/veya yükümlülük talep etmeyeceklerini ve ilgili her türlü hukuki ve maddi sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

BAŞVURU

Başvurular online olarak [email protected] e-posta üzerinden yapılabilir.

(WeTransfer vs benzeri kanallar kullanılabilir)

 • Ön yazı
 • CV (bio, sergiler)
 • Önceki eserlerinden açıklamalar, fotoğraflar veya videolar maks. 3 (üç)

· Ön davet için başvurular 30 HAZİRAN 2020 tarihi mesai saati 17.00’de kapanacaktır.

· Bu tarih/saat sonrası yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

· Davet edilen sanatçılar daha sonra belirlenecek tarihe kadar eserlerini ONLINE olarak ileterek yarışmaya dahil olacaklardır.

Sergiye kabul edilen sanatçılar eserlerinin sergilenmesi sürecinde nakliye ve sigorta şahsen kendileri tarafından karşılanacaktır. Aynı şekilde geri teslim sürecinde tüm sorumluluk sanatçı üzerindedir. Teslim edilen eserle gelen ambalajlar muhafaza edilemez. Eserler teslimat noktasından geri alınacaktır. Sergi sonunda eserlerin ambalajlanması veya ambalaj malzemeleri sağlanmamaktadır.

DEĞERLENDİRME

· Sergide yer alacak eserler ve ödüller, jüri değerlendirmesi ile belirlenerek, McArt.ist & Uniq Expo & FSSM’de muhtemel Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan sergiyle sergilenecektir.

· İşbu belirtilen husus üzerinde doğabilecek mücbir & olağanüstü şartlar nedeniyle tarihsel değişim hakkı McArt.ist’e aittir ve bu konuda sanatçı bir hak iddia edemez ya da yarışmayı ve sergiyi erteleme ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar.

· Davet mektupları McArt.ist tarafından e-posta yoluyla bilgilendirilecektir.

· Ödül kazanan sanatçılar ve sergide yer alacak eserler ayrıca duyurulacaktır.

· McArt.ist hem başvuru yapan adayların hem de sergilenmeye hak kazanan sanatçıların isimlerini, eser görsellerini, eser özelliklerini sosyal medya ve diğer iletişim mecralarında tanıtım amaçlı kullanabilir.

Kategoriler

 • Resim
 • Heykel
 • Dijital Sanat
 • Fotoğraf

Jüri

Şule Claire Altıntaş l GAMA Art Gallery Kurucu

Recep Çiftçi l Ressam & Eğitimci

Muzaffer Malkoç l MPozitif Ajans Başkanı

Ayça Okay  l Sanat Direktörü @HubDesignNY

Yeşim Tokcan l FSSEM (Faruk Saraç Meslek Yüksek Okulu Sürekli Eğitim Merkezi) Koordinatörü

 • Jürinin kararları nihaidir.

Ön başvuruda bulunan sanatçılar şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

ÖDÜLLER

 • Kategori ödülü

Resim 3.000 TL

Heykel 3.000 TL

Dijital Sanat 2.000 TL

Fotoğraf 2.000 TL

Kategori ödülü alan sanatçıya 1 aylık KİŞİSEL SERGİ hakkı @UNIQ EXPO veya @FSSEM ART GALLERY

 • Ödül kazanan ve davetli sanatçılar arasından “McArt.Loft 2020” prestijli grup sergisi katılım hakkı. @ UNIQ EXPO (Muhtemel EKİM 2020)
 • Tüm seçilmiş sanatçıların profilleri & çalışmaları McArt Loft Online Magazine

Ekim 2020 sayısında yayınlanacak.

ÖZEL MADDELER

· Sanatçıların, katıldıkları eserleri veya görsellerini değerlendirmelerin ve ilgili serginin bitmesinden önce eserleriyle ilgili herhangi bir mecrada materyal paylaşmaları, sergileme ve satışa sunmaları kabul edilmemektedir.

Yarışmanın sonuçlanması ve/veya ilgili serginin bitim tarihinden itibaren 3 (üç ) ay boyunca ilgili eser üzerindeki şartnamede belirtilen haklar çerçevesinde korunacaktır. Oluşabilecek mücbir (salgın vb ) sebeplerden dolayı ertelemede McArt.ist tüm hakları geçerlidir.

· Eserler imzalanmış, orijinal olduklarını sertifikası imzalı şekilde ve sergilenmeye (askı aparatları, çelik tel vb monte edilmiş) hazır durumda teslim edilmelidir. Sanatçı eserini bizzat kendisi teslim etmeli ve teslim almalıdır

· Ödül alan eserler tüm hakları ile McArt.ist Koleksiyonuna dahil olacaktır.

· Satışı gerçekleşmemiş eserler, sanatçılara sergi bitimi ile teslim edilecektir.

· Sergideki eserlerin satış fiyatları Sanatçı ve McArt.ist  tarafından tespit edilir. McArt.ist sergideki her eserin satışından alacağı pay oranı %30’dur. Sanatçının payı, ilgili satış işlemi gerçekleştikten ve eserin tüm tahsilatları tamamlandıktan sonra ivedilikle takdim edilir.

· Sanatçıların şahsen belirttikleri ve farklı kanalları ile sağladıkları tüm kişisel bilgilerin işlenmesi,  “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK) düzenlemelerine uygun olarak yalnızca yarışmaya katılım kapsamındadır.

Güncel Haberler