Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

Eğitim amacı

TOEFL & IELTS, dünyanın en yaygın kullanılan İngilizce dil yeterliliği sınavıdır. TOEFL & IELTS sınavının amacı, sınava giren kişinin konuşma dili İngilizce olan üniversitelere girebilmek için yeterli derecede İngilizce konuşma, yazma, okuma ve anlama becerilerine sahip olup olmadığını belirlemektir.

Bu eğitim programı tamamlandığında katılımcılara verilecek belge (Katılım Belgesi, Sertifika)

Dersi başarıyla tamamlayan öğrencilere, öğrenci kimlikleri ile birlikte ders başlığı ve aldıkları notları gösteren bir Broward Collage sertifikası verilecektir. Kursu başarıyla tamamlamayan öğrencilere katılım sertifikası verilecektir. Öğrenciler ayrıca FSSEM sertifikalarına hak kazanacaktır

Programın içeriği

Program, her adayın dört ana alanda İngilizceyi kullanma becerisine ne derece hakim olduğunu belirler: Dinleme,  Konuşma, Yazma, Yazılı metinleri yorumlama

Kurstan sonra öğrenciler şunları yapabilmelidir:

• Resmi TOEFL veya IELTS sınavına nasıl gireceğinizi tam olarak anlamak ve sınavın her
bölümünü zamanında başarıyla tamamlayabilmek;

• Akademik konuşma ve yazmada uygun üslup ve kelime dağarcığı kullanmak;
TOEFL ve IELTS ile ilgili olarak daha fazla gelişme için kendi ihtiyaçlarını değerlendirmek

 

Eğitim Detayları İçin Tıklayınız

Kayıt İçin Tıklayınız