2021-12-03T11:57:20+03:00

Öğrencilerin konuşma ve aksan becerilerinin geliştirilmesi ve mevcut olan bilgilerinin pekiştirilmesi. Öğrencilerin daha iyi ve rahat bir şekilde iletişim kurmalarını sağlayacak kalıp ve kelimelerin aktarılması.

2021-12-03T11:59:32+03:00

Genel İngilizce Kursları 4 seviyede sunulmaktadır. Hedeflenen Dil becerileri şunları içerir: dinleme, akıcılık geliştirme, sözlü anlaşılırlık, okuma, dilbilgisi, yazma ve kelime bilgisi geliştirme.

2021-12-03T12:09:32+03:00

Öğrencilerin, gerçek yaşam durumlarını simüle eden etkileşimli etkinlikler yoluyla sosyal ve işle ilgili ortamlar için genel İngilizce ve yazma becerilerini çeşitli ortamlarda geliştirmeye çalışıyoruz.

2021-12-02T17:58:05+03:00

Program, her adayın dört ana alanda İngilizceyi kullanma becerisine ne derece hakim olduğunu belirler: Dinleme, konuşma, yazma, yazılı metinleri yorumlama

2021-12-03T12:06:29+03:00

Yoğun İngilizce Tıp Programı, özel bir eğitim müfredatı kullanarak katılımcıların ve öğrencilerin tıp alanında gerekli olan mesleki ingilizce yeterliliğinin geliştirilmesini amaçlar.

2021-12-03T12:08:45+03:00

Genel İngilizce Kursları 4 seviyede sunulmaktadır. Hedeflenen dil becerileri dinleme, akıcılık geliştirme, sözlü anlaşılırlık, okuma, dilbilgisi, yazma ve kelime bilgisi geliştirmeyi içermektedir.