2022-06-02T16:35:15+03:00

Temel çizim teknikleri, oran-orantı, ışık-gölge, üç boyutu algılama, görülen kompozisyonu kağıda geçirme, perspektif, röprodüksiyon, portre ve figür çalışmaları, canlı model çizimi gibi başlangıç ve ileri seviye konuları seçilen aylık ders sürelerine göre anlatılır.

2022-06-02T16:36:13+03:00

Online Seramik Atölyesi, katılımcılara gönderilecek Seramik Kiti ile birlikte Sanatçımızın yönergeleri doğrultusunda atölye çalışmaları çevrimiçi yapılacaktır

2021-12-03T11:57:20+03:00

Öğrencilerin konuşma ve aksan becerilerinin geliştirilmesi ve mevcut olan bilgilerinin pekiştirilmesi. Öğrencilerin daha iyi ve rahat bir şekilde iletişim kurmalarını sağlayacak kalıp ve kelimelerin aktarılması.

2021-12-03T11:59:32+03:00

Genel İngilizce Kursları 4 seviyede sunulmaktadır. Hedeflenen Dil becerileri şunları içerir: dinleme, akıcılık geliştirme, sözlü anlaşılırlık, okuma, dilbilgisi, yazma ve kelime bilgisi geliştirme.

2021-12-03T12:09:32+03:00

Öğrencilerin, gerçek yaşam durumlarını simüle eden etkileşimli etkinlikler yoluyla sosyal ve işle ilgili ortamlar için genel İngilizce ve yazma becerilerini çeşitli ortamlarda geliştirmeye çalışıyoruz.

2021-12-02T17:58:05+03:00

Program, her adayın dört ana alanda İngilizceyi kullanma becerisine ne derece hakim olduğunu belirler: Dinleme, konuşma, yazma, yazılı metinleri yorumlama

2021-12-03T12:06:29+03:00

Yoğun İngilizce Tıp Programı, özel bir eğitim müfredatı kullanarak katılımcıların ve öğrencilerin tıp alanında gerekli olan mesleki ingilizce yeterliliğinin geliştirilmesini amaçlar.

2021-12-03T12:08:45+03:00

Genel İngilizce Kursları 4 seviyede sunulmaktadır. Hedeflenen dil becerileri dinleme, akıcılık geliştirme, sözlü anlaşılırlık, okuma, dilbilgisi, yazma ve kelime bilgisi geliştirmeyi içermektedir.